Scam or fraud: Mene ek mobile order kiya tha lekin box khali nikla

Submitted by: Vishnu Bhai Dahya Bhai Talpada

Complaint Details:
mene ek mobile order kiya tha leking box khali nikla or mene payment post oafish me jama kar diya is number se call older kiyatha Sumsung Divya

Comments

comments